LEWE IN CHRISTUS NETWERK
LIFE IN CHRIST NETWORK
We are an Interactive fellowship in unity with God’s people with one mission in mind, to REACH - CONNECT - GROW
Ons is ‘n interaktiewe groepering wat in eenheid as God se mense leef met ‘n gemeenskaplike opdrag UITREIKING - KONTAK - GROEI